Závěrečný účet Mikroregionu Podkozákovsko za r. 2012