2017

Závěrečný účet Mikroregionu Podkozákovsko za r. 2016 - schválený

29.06.2017 14:31
GORB7B2-Gordik -Závěreč.účet 2016 od pí Bílkové.DOCX (115,8 kB)  LK16 - Zpráva o přezkoumání Mikroregion Podkozákovsko.pdf (290,3 kB)

Účetní závěrka Mikroregionu Podkozákovsko za r. 2016

22.05.2017 10:24
A účetní závěrka Mikroregionu Podkozákovsko 2016.doc (30208) P1-Výkaz zislu a ztrát MP k 31.12.2016.oxps (297457) P2- Rozvaha MP k 31.12.2016.oxps (310252) P4-2016-LK16 - Zpráva o přezkoumání Mikroregion Podkozákovsko.pdf (289784) P5-Dokladová inventura -Zpráva o výsledku inventarizace-MP 2016.xls...

Závěrečný účet Mikroregionu Podkozákovsko za r. 2016

22.05.2017 10:23
GORB7B2-Gordik -Závěreč.účet 2016 od pí Bílkové.DOCX (118618) LK16 - Zpráva o přezkoumání Mikroregion Podkozákovsko.pdf (297243)  

Rozpočtové opatření č. 1

28.03.2017 11:32
Rozpočtové opatření č.1 rozpočtu 2017 -schváleno 23.3.2017.pdf (268209)

Rozpočtové opatření č. 0

27.03.2017 11:30
Rozpočtové opatření č.0 rozpočtu 2017 -schváleno 23.3.2017.pdf (283816)

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

20.03.2017 11:34
Zveřejňování podle novely zákona č. 250-2000Sb. - MP.pdf (314530)

Rozpočtový výhled Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2016-2020

17.02.2017 10:39
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MP 2016-2020.pdf (501503)

2016

Schválený rozpočet MP na rok 2017

12.12.2016 10:39
Schválený rozpočet 2017 MP.pdf (270508)

Návrh rozpočtu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2017

21.11.2016 11:34
Návrh rozpočtu 2017 MP.xls (35328)

Závěrečný účet Mikroregionu Podkozákovsko za r. 2015

02.05.2016 08:57
Závěrečný účet za r 2015- DSO Mikroregion Podkozákovsko.pdf (532616) Příloha č 1 Závěrečného účtu za r 2015 -Zpráva o vásledku přezkoumání hospodaření za r 2015.pdf (1770228)

2015

Schválený rozpočet Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2016

26.11.2015 08:33
Schválený rozpočet MP na rok 2016.pdf (396194)

Závěrečný účet Mikroregionu Podkozákovsko za r. 2014

01.06.2015 14:30
MP Závěrečný účet 2014 - Gordik.rtf (654257) Zpráva o přezkoumání DSO Mikroregion Podkozákovsko.pdf (251630)

2014

Schválený rozpočet Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2015

17.12.2014 08:21
Rozpočet MP na r. 2015.pdf (264779)

Závěrečný účet MP za rok 2013

23.05.2014 13:54
Závěrečný účet 2013 MP .pdf (405547) Zpráva MR Podkozákovsko 2013.pdf (288832)

2013

Schválený rozpočet na rok 2014 - MP

22.11.2013 11:11
Schválený rozpočet 2014 -MP.pdf (165274)

Rozpočtová změna č. 2 r. 2013

22.11.2013 08:45
Změna č 2 rozpočtu 2013 -MP.pdf (162258)

Návrh rozpočtu na rok 2014 - MP

04.11.2013 14:16
Návrh rozpočtu 2014 MP.pdf (164623)

Závěrečný účet Mikroregionu Podkozákovsko

14.06.2013 14:02
Závěrečný účet 2012 Mikroregionu Podkozákovsko.pdf (225,8 kB) Příloha č.1 záv.účtu 2012 - Zpráva o výsledku přezkoumání - OBEC.pdf (224,6 kB)

Rok 2012

Rozpočet Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2013

17.12.2012 16:07
rozpočet 2013 MP - schválený.pdf (128,9 kB)

Návrh rozpočtu Mikorregionu Podkozákovsko na r. 2013

26.11.2012 11:06
rozpočet 2013 MP-návrh.pdf (128,8 kB)

Závěrečný účet Mikroregionu Podkozákovsko za r. 2011

09.05.2012 11:26
LK111 - Zpráva DSO Podkozákovsko.pdf (170,6 kB) Závěrečný účet 2011 DSO MP.pdf (235 kB) Zpráva o hospodaření MP 2011 s komentářem.pdf (258,7 kB)  

Rozpočtový výhled Mikroregionu Podkozákovsko 2012-2016

23.04.2012 10:51
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MP 2012-2016.pdf (210,3 kB)

Rok 2011

Schválený rozpočet Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012

22.12.2011 13:25
rozpočet MP 2012 schválený.pdf (126,1 kB)

Návrh rozpočtu Mikroregionu Podkozákovsko na r. 2012

21.11.2011 09:07
rozpočet MP návrh 2012.pdf (128,8 kB)

Závěrečný účet Mikroregionu Podkozákovsko za r. 2010

04.06.2011 13:31
Závěrečný účet 2010 Mikroregion Podkozákovsko.pdf (236,3 kB)

Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Podkozákovsko za r. 2010

09.03.2011 10:48
Zpráva o přezkoumání hospodaření.pdf (296,1 kB)