Úřední deska Koberovy

Nedostatečně identifikovaný vlastník

22.09.2021 16:47
Kopie - Nedostatečně identifikovaný vlastník - stav k 1.8.2021 - Koberovy.pdf (415701)

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

22.09.2021 09:08
Oznámení o době a místě konání voleb.pdf (435282)

Vyrozumění o školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí naší obce

16.09.2021 10:53
Vyrozumění o školení.pdf (445835)

Katastrální úřad - vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

09.09.2021 07:39
Vyhlášení platnosti obnovenéého katastrálního operátu.pdf (351114)

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - 18.9.2021 od 10:00 -13:00 - závod 3x kolem Kalicha

07.09.2021 10:48
Opatření obecné povahy.pdf (189634)