Úřední deska Koberovy 2017

Stavební povolení - stavební úpravy polní cesty HPC 2 k.ú. Besedice

19.10.2017 07:49
Stavební povolení - stavební úpravy polní cesty HPC 2 k.ú.Besedice.pdf (214203)

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

16.10.2017 16:39
Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy.pdf (173,7 kB)

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny České republiky

02.10.2017 13:00
Oznámení o době a místě konání voleb do PS ČR.pdf (382997)

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

18.09.2017 09:53
Veřejná vyhláška.pdf (1031465)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Obci Koberovy

05.09.2017 11:26
Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf (345919)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Koberovy

28.08.2017 12:35
Pozvánka 5.9.2017.pdf (272837)

Návrh na opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

25.08.2017 08:09
Opatření veřejné povahy.pdf (171677)

Dražební vyhláška - zahájení dražebního roku

10.08.2017 13:04
Dražební vyhláška.pdf (528780)

Dražební vyhláška - provedení elektronické dražby - prodej domu

26.06.2017 09:11
Dražební vyhláška - Chloudov 12.pdf (797343) Dražební vyhláška - Koberovy 7.pdf (787697)

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Obce Koberovy

05.06.2017 14:14
Pozvánka 13.6.2017.pdf (300615)

Úřední deska Obce Koberovy 2016

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Koberovy 13.12.2016

05.12.2016 08:22
Pozvánka 13.12.2016.pdf (259408)

Návrh Rozpočtového provizoria na r. 2017

28.11.2016 09:31
Návrh - 2017 Rozpočtové provizorieum na.pdf (365570)

Dražební vyhláška

21.11.2016 15:23
Dražební vyhláška - p. Kunst Václav.pdf (351905)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Koberovy dne 1.11.2016

25.10.2016 10:55
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 1.1.12016.pdf (284571)

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

21.09.2016 08:13
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje.pdf (365844)

Úřední deska Obce Koberovy 2015

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Vrát

18.12.2015 08:04
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú.Vrát.pdf (281503)

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k.ú. Koberovy

17.12.2015 08:29
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.pdf (294243)

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Obce Koberovy 15.12.2015

08.12.2015 13:31
Pozvánka na ZO - úterý 15.12.2015.pdf (224926)

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně identifikovaný vlastník

27.11.2015 09:33
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků.pdf (1059393)

Rozhodnutí SPÚ pro Liberecký kraj - schválení návrhu Komplexních pozekových úprav v k.ú. Vrát

26.11.2015 13:35
Rozhodnutí - Schválení KoPÚ v k.ú. Vrát.pdf (411448)

2014

Oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"

12.01.2015 08:07
Rozeslani oznameni PpZPR Labe.pdf (245741)

Domov a rodina - centrum náhradní rodinné péče

17.12.2014 10:37
Tisková zpráva DAR Semily.pdf (54343)

Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí KoPÚ Besedice

15.12.2014 10:26
Rozhodnutí KoPÚ Besedice odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.pdf (385248)

Státní pozemkový úřad - Rozhodnutí KoPÚ Vrát

15.12.2014 10:25
Rozhodnutí KoPÚ Vrát odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.pdf (372941)

Změny v jízdních řádech od 14.12.2014 - linky na Koberovy

11.12.2014 10:54
Seznam změn za linky 854.pdf (281179)

2013

KPÚ v k.ú. Besedice - oznámení o vystavení návrhu KPÚ a pozvánka na závěrečné jednání

27.12.2013 13:23
KPÚ Besedice - oznámení o vystavení návrhu.pdf (265431)

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k.ú. Besedice

16.12.2013 11:32
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu.pdf (280459)

Rozpočtový výhled obce 2014-2018

21.11.2013 16:09
Rozpočtový výhled 2014- 2018 tabulky s daty.pdf (152362) K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu 2014-2018.pdf (231654)  

Vyhláška č. 4/2013 - záměr převodu majetku obce

18.11.2013 13:57
Vyhláška č. 4-2013.pdf (205164)

Veřejná vyhláška č. 3/2013 - záměr převodu z majetku obce

14.10.2013 09:22
Vyhláška č. 3-2013.pdf (217002)

2012

Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta republiky

20.12.2012 10:55
Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta.pdf (152,5 kB)

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Obce Koberovy

19.12.2012 14:22
Veřejná vyhláška -oznámení o vydání ÚP.pdf (79,6 kB)

Oznámení - zahájení Územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - propojovací vodovodní řad v centru obce Koberovy

19.12.2012 10:58
vodovoni-rad-koberovy.pdf (1 001,8 kB)

Oznámení starosty o prvním zasedání okrskové volební komise

12.12.2012 16:31
Oznámení starosty o svolání prvního zasedání OVK.pdf (231,9 kB)

Rozpočtové provizorium Obce Koberovy na r. 2013

03.12.2012 11:35
Návrh rozpočtového provizoria 2013-z rozp výhledu.pdf (213 kB)

2011

Dražební vyhláška

16.01.2012 09:29
Dražební vyhláška Zikmundová 2724-09.pdf (149,3 kB)

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje

20.12.2011 13:40
Zásady úz rozvoje.pdf (576,2 kB)

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o prodloužení platnosti Územního rozhodnutí - vodovod Zbirohy

01.12.2011 15:21
verejna-vyhlaska-rozhodnuti-o-prodlouzeni-platnosti-uzemniho-rozhodnuti-na-vodovodni-rad-zbirohy.pdf (193 kB)

Rozpočtové provizorium na r. 2012 - návrh

01.12.2011 10:51
Návrh rozpočtového provizoria Obce Koberovy na r. 2012.pdf (306,4 kB)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vrát - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek

23.11.2011 10:30
KPU_Vrat_soupis_naroku.pdf (190,4 kB)

2010

Veřejná vyhláška č. 4/2010 - oznámení záměru převodu pozemků z majetku obce

17.12.2010 11:08
Veřejná vyhláška č. 4. 2010.pdf (156,8 kB)

Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce dne 16.12.2010

07.12.2010 08:09
Pozvánka na jednání zastupitelstva 16.12.2010.pdf (97 kB)

Rozhodnutí o umístění stavby - multifunkční sociální centrum Vrát

26.11.2010 08:33
Územní rozhodnutí - multifunkční sociální centrum.pdf (161,3 kB)

Návrh rozpočtového provizoria na r. 2011

26.11.2010 08:03
Návrh rozpočtového provizoria 2011 (2).pdf (121 kB)  

Veřejná vyhláška - sdělení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Vrát

16.11.2010 08:32
Veřejná vyhláška - sdělení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Vrát.pdf (205,4 kB)

Úřední deska Koberovy Rok 2009

Vyhláška č. 1/2011 - zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 3139 k.ú. Koberovy

01.11.2011 08:45
Vyhláška č. 1-2011.pdf (227,7 kB)

Usnesení zastupitelstva obce č. 23 - z 15.12.2009

22.12.2009 10:21
Usnesení č 2315 12 2009 (2).pdf (118 kB)

Změna č. 6 ÚPNSÚ Koberovy - Veřejná vyhláška

16.12.2009 10:20
Veřejná vyhláška vydání změnyč 6.pdf (178,3 kB)

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - na stavbu dětské hřiště obsahující in-line dráhu, altán, chodníky, mlaty, úpravu místní komunikace, herní prvky pro děti

04.12.2009 09:46
VVhřiště.pdf (124,5 kB)

Rozpočtové provizorium r. 2010

27.11.2009 10:18
Návrh rozpočtového provizoria 2010.pdf (121 kB)

Archiv

2008    2007    2006    2005