Úřední deska Koberovy

Rozpočtové opatření č. 2/2020

20.07.2020 14:49
Ro č. 2.pdf (333228)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Koberovy

10.07.2020 13:05
OZV č.2 - 2020 o stanovení systému sběru odpadu.pdf (234630)

Dražební vyhláška

26.06.2020 09:34
Dražební vyhláška.pdf (141736)