Úřední deska Koberovy

Závěrečný účet Obce Koberovy za r. 2019

29.05.2020 10:40
Záv.účet_2019.pdf (7708873) Příloha č. 2_2019 - Hospodaření organizací.pdf (141927) audit.pdf (9513139)Záv.účet_2019.pdf (1106643)

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství č. 1/2020

29.05.2020 10:39
OZV 1-2020- Mp za užívání veřejného prostřenství.pdf (1708762) Příloha č. 1 k OZV.pdf (302820)

Vyhláška č. 1/2020 - návrh na prodej nemovitosti v majetku obce

27.05.2020 11:41
Vyhláška č. 1-2020 - záměr převodu majetku.pdf (501765)