Z důvodu ochrany osobních údajů, kterou řeší zákon č. 101/2000 Sb. je možné nahlédnutí do zápisu a usnesení z jednání ZO pouze na Obecním úřadu Koberovy.

Nebyly nalezeny žádné záznamy.