Z důvodu ochrany osobních údajů, kterou řeší nařízení Evropského parlamentu a Rady, č. 2016/6791, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů,- GDPR je možné nahlédnutí do zápisu a usnesení ZO pouze na OÚ Koberovy. Zde najdete pouze anonymizovaný text.

V této rubrice nejsou žádné články.

Zápisy Zastupitelstva Obce Koberovy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Koberovy č. 18 ze dne 13.7.2021

21.07.2021 13:01
ZÁPIS ze dne 18_5_2021_anonym_17.pdf (385236)

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Koberovy č. 17 ze dne 18.5.2021

24.05.2021 10:51
ZÁPIS ze dne 18_5_2021_anonym_17.pdf (385236)

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Koberovy č. 16 ze dne 16.2.2021

23.02.2021 08:27
ZÁPIS ze dne 16_2_2021anonym_16.pdf (349424)