Zastupitelstvo

Starosta

Starosta
Starosta obce : Jindřich KVAPIL

Mistostarosta

Mistostarosta: Jaroslav Cvrček

Zastupitelé

Tomáš Mašek - předseda finančního výboru,   Jiří Plíhal - předseda kontrolního výboru,   Petr Bína,   Roman Brunclík,   Ing. Lukáš Rutkovský,   Staša Kobrlová,   Karel Kořínek,   Jan Holub,   Bohumil Paldus,