Zastupitelstvo

Starosta

Starosta
Starosta obce : Jindřich KVAPIL

Mistostarosta

Mistostarosta: Jaroslav Cvrček

Zastupitelé

Tomáš Mašek - předseda finančního výboru,   Eva Šírková - předsedkyně kontrolního výboru, předseda SPOZ,   Petr Bína,   Roman Brunclík,   Dušan Habr,   Staša Kobrlová,   Karel Kořínek,   Zdeněk Pala,   Bohumil Paldus,